Jednolity Plik Kontrolny - co to właściwie jest?

Jednolity Plik Kontrolny - co to właściwie jest?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

To zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres.
Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej.
Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT:
- od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
- od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
- od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekazują inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych:  
od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
- od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

JPK na żądanie obejmują:
- księgi rachunkowe – JPK_KR
- wyciąg bankowy – JPK_WB
- magazyn – JPK_MAG
- faktury VAT – JPK_FA
- podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
- ewidencja przychodów – JPK_EWP.